باشگاه فروشندگان

نمایندگی برای کل ایران

از تمامی استان ها و شهرها می توانید درخواست نمایندگی دهید.

تأمین سریع

تمامی نمایندگان تکنوگس در سریعترین زمان محصولات درخواستی خود را دریافت می کنند.

پشتیبانی و گارانتی محصولات

تمامی محصولات تکنوگس، تحت گارانتی و پشتیبانی انتخاب سرویس ارائه می شود.

ورود به باشگاه تکنوگاز

تکنوگاز خدمات ویژه فقط به نمایندگان خود ارائه می کند.

نمایندگی

برای دریافت نمایندگی فروش محصولات تکنوگاز با دفتر تکنوگاز تماس بگیرید